the claudia quintet

 

  the claudia quintet: the claudia quintet
    (2002, cd, usa, blueshift cri)

 

  the claudia quintet: i, claudia
    (2004, cd, usa, cuneiform)
 
  the claudia quintet: semi-formal
    (2005, cd, usa, cuneiform)
 
  the claudia quintet: for
    (2007, cd, usa, cuneiform)
 
  the claudia quintet with gary versace: royal toast
    (2010, cd, usa, cuneiform)
 
  the claudia quintet + 1 feat. kurt elling and theo bleckmann: what is the beautiful?
    (2011, cd, usa, cuneiform)

claudiaquintet_whatis.jpg (19718 bytes)

     

 

 


 a 

 b 

 c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m 
 n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z
soundtracks various artists