royal asspain orchestra

the royal asspain orchestra recorded frank zappa's 'big leg emma'.

  royal asspain orchestra: royal asspain orchestra
    (1992, cd, ger, private pressing) – incl. ‘big leg emma’ (frank zappa)

 

the others of invention

 a 

 b 

 c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m 
 n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z
soundtracks various artists